LÀM THẾ NÀO ĐỂ SẦU RIÊNG NHANH CHÍN

Thu hoạch sầu riêng, sẽ không đợi sầu riêng chín toàn bộ nhưng sẽ thu hoạch khi số lượng quả chín vừa phải, nên sẽ có những quả còn xanh và cần dùng phương pháp ủ sầu riêng để có thể chín. Cách dùng hóa chất tuy nhanh nhưng vô cùng nguy hại tới sức […]