Bán cây giống sầu riêng MonThong

Hơn 80% khách hàng nhà vườn tại Cây Giống Bến Tre chọn Giống Sầu Riêng MonThong để trồng tới hiện tại. Giống sầu riêng này được thị trường Việt Nam cũng như thị trường thế giới đánh giá là ngon nhất hiện tại . Ngoài ra cây giống Monthon tại Bến Tre cũng được nhận […]